SMART MODULE (AKILLI MODÜL)

Fotovoltaik Güneş Panellerindeki arızaların önceden tespiti üzerine geliştirmekte olduğumuz ve prototip üretmine başladığımız bir sistemdir. Bu sistem ile birlikte; fotovoltaik güneş panallerinde meydana gelebilecek arızayı ve arıza tipini, meydana gelmeden önce tespit etmeyi amaçlamaktadır. Akıllı Modül, farklı bir çok yeni ve geliştirilmeye açık özellikler içermektedir.

Ar&Ge Sektörü: Yenilenebilir Enerji, Elektronik Donanım, Yazılım, Büyükveri İşleme, Öğrenen Makinalar

WATTEG (WATER-TEG)

Termoelektrik Enerji Üreteci kullanılarak Güneş'ten farklı bir şekilde enerji elde etme üzerine tasarlanmış bir sistemdir.

Ar&Ge Sektörü: Yenilenebilir Enerji, Elektronik Donanım, Yazılım

ENERGY MONITORING (ENERJİ GÖRÜNTÜLEME-TAKİP)

Farklı elektrik üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin takibi ve en önemlisi analizi üzerine yazılım ve donanım geliştirme üzerine bir sistemdir.

Ar&Ge Sektörü: Yenilenebilir Enerji, Elektronik Donanım, Yazılım, Büyükveri İşleme, Öğrenen Makinalar

WIMH (WHERE IS MY HEAT) (ISIM NEREDE?)

Her türlü bina tipi yapılarda kayıp ısının kısa süre içerisinde tespiti ve analizi üzerine bir çalışmadır.

Ar&Ge Sektörü: Enerji Tasarrufu, Elektronik Donanım, Yazılım