2016 yılında yürürlüğe giren, Paris Anlaşması sonrasında; Sera Gazı Emisyonu (Salımı) sebebiyle artan küresel ısınmanın 1,5 0C’ ye çekilmesi hedeflenmiştir.

Bu kapsamda; neredeyse tüm ülkeler, Sera Gazı Emisyonu azaltma ve sıfırlama hedefleri belirlemiştir. Bu yüzden; bazı teşvik edici ve zorunlu uygulamalara geçilmeye başlanmıştır.

Sera Gazı Emisyonunu engelleyici uygulamalardan belki en önemlisi KARBON PİYASASI’dır. Sera Gazı Emisyonu hesaplamalarında, küresel ısınmaya sebep olan farklı gazlar, birim olarak KARBON DİOKSİT’e (CO2 ) çevrilir ve KARBON SALIMI olarak adlandırılır.

Sera Gazı Emisyonu gerçekleştirenler ile Sera Gazı Emisyonunu engelleyen (azaltan) sistemleri bir araya getiren KARBON PİYASALARI oluşmaya başlamıştır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Elektrik Üretim Tesislerinde üretilen elektrik enerjisi, geleneksel fosil kaynaklı üretim tesislerinde üretilmeleri durumunda; SERA GAZI EMİSYONU ortaya çıkacaktır.

Dolayısıyla; Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinde üretilen elektrik enerjisi, SERA GAZI EMİSYONUNU engelleyen YEŞİL ENERJİ olarak nitelendirilirler.

Bir Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisinde üretilen Elektrik Enerjisinin engellediği SERA GAZI EMİSYONU, (eksi) KARBON EMİSYONU (-tCO2) olarak hesaplanır, projelendirilir ve raporlanır.

Bu aşamada; İklim Yenilenebilir Enerji olarak bizler devreye gireriz. Uzmanlarımız ve danışmanlarımız; uluslararası geçerliliği olan hesaplamalar, projelendirmeler ve raporlamalar yaparlar. Projelere değer katarlar, dolayısıyla Karbon Piyasasında satın alınabilme oranını arttırırlar. Bu projelerde sadece hesaplama yapılmaz, aynı zamanda projeye değer katabilecek özellikler ön plana çıkartılır. Karbon Piyasasındaki uluslararası paydaşlara projeniz ile ilgili ön bilgilendirme yapılarak, daha raporlama aşamasında projenizin uluslararası piyasaya ön sunumu gerçekleştirilmiş olur.

Hesaplamaları ve raporları içeren KARBON AZALTIM projesi, uluslararası akreditasyona sahip DOĞRULAYICI kuruluşlara farklı mekanizmalar aracılığı ile iletilir. DOĞRULAYICI kuruluşlar; bu süreç içerisinde projeyi inceler ve gerekirse saha ziyareti gerçekleştirir. İlgili tesis İZLENİR. KARBON AZALTIM projesinin KARBON SERTİFİKASINA dönüşebilmesi için DOĞRULATILMASI gerekmektedir.

Bu aşamada; İklim Yenilenebilir Enerji olarak; yine uzmanlarımız ve danışmanlarımız, DOĞRULAMA sürecini sizin adınıza organize eder ve takipçisi olur. Saha ziyaretlerini ve İZLEME sürecini yürütür.

Sahip olunan KARBON SERTİFİKASI, uluslararası farklı Karbon Piyasalarına sunulur. Farklı şekillerde SERA GAZI SALIMI yapan ve bu salımı azaltmak isteyen (veya zorunda olan) ulusal ve uluslararası kurum veya kuruluşlar tarafından satın alınır..

Bu aşamada; İklim Yenilenebilir Enerji, üretilen KARBON SERTİFİKASI’nın satılmasını beklemez. Ulusal ve/veya Uluslararası piyasalara sunar. Aracılar (broker) ile görüşür. SERA GAZI SALIMI yaptığı için KARBON SERTİFİKASI’na aracısız ihtiyacı olan ve ulusal ve/veya uluslararası kurum veya kuruluşlara sunum yapar.

Baslik
Baslik
Baslik
Baslik
Baslik
Baslik
Baslik
Baslik

Biz Kimiz?

İklim Yenilenebilir Enerji Sistemleri Üretimi Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti, 2016 yılında; İklim, Çevre ve Yenilenebilir Enerji alanlarında AR&GE çalışmaları yapmak üzere, Kırıkkale. Üniversitesi Teknopark bünyesinde, Prof. Dr. Kutalmış GÜVEN tarafından kurulmuştur.

Hakkımızda

İletişim

Kırıkkale Üniversitesi Kampüsü Yenişehir Mah. Farabi Cad. 1. Ar-Ge Binası Kat:1 No: 30/44 Yahşihan/Kırıkkale/p>

Takip Edin

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram